Regulamin

 

 1. Sklep internetowy działający pod adresem www.niro-bio.pl prowadzony jest przez Przedsiębiorstwo – Produkcyjno _ Usługowo – Handlowe „NIRO” Sp. z o.o. z siedzibą w Bronowie przy ulicy Dolnej 4, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000168169; NIP: 575-17-51-324; REGON: 152121208 zwane dalej Sklepem
 2. Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania internetowego Sklepu „niro-bio.pl”
 3. Z oferty sklepu może skorzystać każda osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz osoba prawna.

 

Składanie zamówień

 1. Zamówienia można składać:
 • w sklepie internetowym (www.niro-bio.pl)
 • poprzez adrs e-mail: niro@onet.pl lub b.dulska.niro@onet.pl
 • telefonicznie pod nr telefonu: 34 356 00 05 lub fax: 34 356 00 29
 1. Kupujący składając zamówienie oświadcza, iż zapoznał się z regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania oraz wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu realizacji zamówienia oraz komunikacji z nim poprzez pocztę elektroniczną lub telefon w trakcie realizacji zamówienia.
 2. Zamówienie Kupującego jest realizowane pod warunkiem prawidłowo wypełnionego formularza zamówienia. Składając zamówienie należy podać: imię, nazwisko, dokładny adres dostawy, telefon kontaktowy, adres e-mail oraz wybrać odpowiednią formę zapłaty.
 3. Po złożeniu zamówienia Kupujący otrzyma powiadomienie o wpłynięciu zamówienia w formie elektronicznej lub telefonicznie i jest zobowiązany do jego potwierdzenia.
 4.  Zamówienia nie będą realizowane jeśli wzbudzą wątpliwości, nie uda się ich potwierdzić telefonicznie lub pocztą elektroniczną oraz zostaną złożone przez Kupującego nie przestrzegającego regulaminu sklepu niro-bio.pl. W przypadku braku możliwości kontaktu i weryfikacji zamówienia Sklep zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia.
 5. Zamówienia realizowane są najpóźniej w następnym dniu roboczym po złożeniu zamówienia.
 6. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem, Kupujący jest przez Sklep informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia)

W przypadku podjęcia decyzji przez Kupującego o częściowej realizacji zamówienia pozostała część kwoty (w przypadku przedpłaty) zostanie zwrócona Kupującemu na konto przez niego wskazane lub brakująca część towaru zostanie dosłana Klientowi na koszt Sklepu w późniejszym czasie.

W przypadku podjęcia decyzji przez Kupującego o rezygnacji z zamówienia cała kwota (w przypadku przedpłaty)  zostanie zwrócona Kupującemu  na konto przez niego wskazane. Kupującemu nie będą przysługiwały żadne inne roszczenia z tym związane.

 1. Zamówienia wysyłane są do Kupującego kurierem:
  • w przypadku zamówień płatnych przelewem – po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Sklepu lub po otrzymania potwierdzenia dokonania przelewu przez Kupującego
  • w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze (za pobraniem) – niezwłocznie po skompletowaniu pozycji z zamówienia.
 2. Do każdego zamówienia dołączana jest paragon lub faktura VAT wystawiana zgodnie z danymi podanymi w zamówieniu. Paragon lub faktura stanowi podstawę do reklamacji i zwrotów. Na ich podstawie jest udzielana gwarancja na młynki.

 

Oferta sklepu i ceny towarów.

 1. Wszystkie ceny znajdujące się na stronie Sklepu internetowego są cenami brutto wyrażonymi w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT. Podane ceny nie zawierają kosztów przesyłki, które pokrywa Kupujący.
 2. Sklep zastrzega sobie prawo do wycofania towarów z oferty, wprowadzania nowych towarów do oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu oraz do zmiany cen bez podania przyczyny i bez uprzedzenia. W przypadku zmiany cen podane na stronie Sklepu ceny w momencie składania zamówienia są obowiązujące dla Sklepu.
 3. Akcje promocyjne oraz rabaty ogłaszane w Sklepie internetowym obowiązują w ściśle określonym przedziale czasowym lub dotyczą ograniczonej liczby produktów.
 4. W przypadku sprzedaży promocyjnej odnoszącej się do ograniczonej ilości produktów realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.
 5. W przypadku ogłoszenia czasowej sprzedaży promocyjnej realizacja zamówień po obniżonych cenach następuje do ostatniego dnia obowiązywania promocji. Po upływie terminu obowiązywania promocji w sklepie obowiązują ceny regularne.
 6. Ostateczną cenę do zapłaty przez Kupującego stanowi suma cen zakupionych towarów oraz opłaty za dostawę.

 

Realizacja zamówienia:

 1. Wszystkie zamówienia realizowane są najpóźniej w następnym dniu roboczym po złożeniu zamówienia.
 2. Wysyłki zamówionego towaru realizowane są tylko w dni robocze
 3. Przesyłki dostarczane są do Klienta przez Firmę kurierską
 4. Do czasu otrzymania przesyłki  należy doliczyć czas dostawy przez Kuriera, który wynosi ok 1-2 dni robocze. W przypadku wybrania płatności przelewem towar wysyłany jest po zaksięgowaniu wpłaty na naszym rachunku bankowym lub w przypadku przesłania potwierdzenia dokonania przelewu przez Kupującego.
 5. Standardowo całkowity czas oczekiwania na przesyłkę wynosi max 3 dni (w przypadku płatności za pobraniem oraz po szybkim dokonaniu przedpłaty)
 6. W szczególnych przypadkach do czasu realizacji zamówienia należy doliczyć również czas kompletowania przez Sklep brakujących pozycji z zamówienia.
 7. O ewentualnych opóźnieniach w realizacji zamówienia Sklep niezwłocznie informuje Kupującego
 8. Zgodnie z ustawą o Prawie Pocztowym i Prawie Przewozowym, Sklep niro-bio.pl odpowiada za przesyłkę, do momentu przekazania jej odpowiedniemu Kurierowi.

 

Formy płatności

 1. Kupujący ma prawo do wyboru formy płatności za zamówione towary:
 • za pomocą serwisu dotpay.pl,
 • przy odbiorze: należność pobiera kurier
 • przelewem bankowym na konto Sklepu (przedpłata)

 

Koszty dostawy:

 1. Koszty dostawy towaru pokrywa Kupujący.
 2. Koszt dostawy wynosi 15 zł brutto.

 

Reklamacje i zwroty

Zwroty produktów

 1. Jesteśmy przekonani o wysokiej jakości oferowanych przez nas produktów, jednak w trosce o pełną satysfakcję Kupujących informujemy, że istnieje możliwość zwrotu zamówionego towaru na warunkach określonych w ustawie o ochronie praw konsumentów (Dz.U.00.22.271). Zgodnie z tą ustawą Kupujący ma prawo zrezygnować z zakupionego towaru bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki. Zwrot będzie przyjęty pod warunkiem, że produkt nie był używany, otwierany lub nie został w żaden sposób uszkodzony.
 2. Do zwracanego towaru należy dołączyć paragon lub fakturę VAT.
 3. Po rezygnacji z towaru Sklep niro-bio.pl zwraca cenę produktu w ciągu 3 dni roboczych od dnia otrzymania towaru od Kupującego, pod warunkiem, że towar  jest oryginalnie zapakowany i nienaruszony (nie może nosić żadnych śladów użycia). Zwrotowi nie podlega koszt dostawy, a także koszt odesłania zwracanego towaru.
 4. Zwrot pieniędzy odbywa się na wskazane przez Klienta konto bankowe.

 

Niezgodność przesyłki z zamówieniem

 1. W razie niezgodności dostarczonej przesyłki ze złożonym zamówieniem Kupujący powinien powiadomić o tym Sprzedawcę w terminie 3 dni od daty otrzymania przesyłki.

 

Reklamacje

 1. Wszystkie towary wysyłane do naszych Klientów są pakowane z należytą starannością, tak aby zawsze docierały bez uszkodzeń. Jeśli jednak po otrzymaniu towaru wykryją w nim Państwo wady techniczne lub gdy towar zostanie uszkodzony mechanicznie podczas dostawy (lub transportu), prosimy o poinformowanie Sklepu o tym fakcie przed upływem 7 dni od daty zakupu (wystawienia faktury VAT) lub odesłanie produktu na adres Sprzedawcy zwykłą przesyłką pocztową koniecznie z opisem wady (koszt przesyłki zwrotnej ponosi Zamawiający). W takiej sytuacji mogą Państwo otrzymać zwrot opłaty za towar lub wymienić go na inny. Reklamacje należy zgłaszać e-mailem na adres niro@onet.pl  lub telefonicznie pod numerem 34 356 00 005.
 2. W przypadku przesyłki dostarczanej przez kuriera Kupujący ma obowiązek odmowy przyjęcia przesyłki, jeśli zauważy uszkodzenie paczki. Kupujący jest zobowiązany do spisania protokołu reklamacyjnego w obecności kuriera oraz do poinformowania Sprzedawcy o zaistniałej sytuacji.
 3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wady produktu powstałe z winy Kuriera podczas transportu.
 4. Zarówno reklamacje jak i zwroty będą rozpatrywane pod warunkiem załączenia do przesyłki kopii dowodu zakupu (faktura VAT, paragon).
 5. Sklep nie odbiera przesyłek za pobraniem.

 

Polityka prywatności:

 1. Dane osobowe umieszczone są w  zabezpieczonej bazie danych sklepu, która jest chroniona przed dostępem osób trzecich. Przetwarzanie danych osobowych zawartych w bazie jest wykonywane tylko i wyłącznie na potrzeby realizacji zamówienia oraz dla celów marketingowych Sklepu w celu podnoszenia jakości świadczonych przez nas usług. Przechowywanie danych osobowych jest realizowane zgodnie z zasadami zawartymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883). Nasi Klienci mają prawo do wglądu oraz przetwarzania swoich danych osobowych, a także prawo do wystąpienia o ich usunięcie.

 

Bezpieczeństwo transakcji:

 1. Rozliczenia transakcji e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl.

 

Postanowienia ogólne

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
 2. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1.12.2012 r.
 3. Sklep niro-bio.pl zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu sprzedaży obowiązują od daty opublikowania ich na stronie https://www.niro-bio.pl. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia niniejszego Regulaminu będą realizowane na podstawie dotychczasowych zasad.

 

 

ZAJRZYJ DO SKLEPU